viernes, 21 de diciembre de 2012

30 år med hiv och 25 år med två föreningar

Minnesskrift till PG Syd & Noaks Ark. Bild: Eva Söderquist.
 
Den dagen kommer, då en pojke frågar sin morfar vad det där röda bandet är för något. Morfadern kommer då att tänka tillbaka på det förflutna, och minnas historian hans far berättade för honom. För att stilla barnbarnets nyfikenhet kommer han att svara genom att berätta legenden om dem som föll offer för den svåra sjukdom som härjade då, för många, många år sedan, och som hotade att utrota alla människor på jorden.
Pojken, nu ännu mer nyfiken, kommer att vilja veta mer om legenden. Morfadern kommer att gå till bokhyllan och ta fram ett skrivhäfte, med gamla, gulnade sidor. Han kommer att förklara att denna lilla bok innehåller minnen från okända hjältar som lidit och kämpat för att utrota den dödliga sjukdomen.
“Jag lovade min pappa att ta hand om häftet – kommer morfadern att säga till pojken – gör nu du det samma, för att bevara minnet av dessa människor. När du lärt dig läsa kommer du att få veta mer om denna historia.”
Pojken kommer att ta häftet i sina händer, och peka på två teckningar: “Vad är det där, morfar?” “De är bilder av Positiva Gruppen och Noaks Ark.” “Vad betyder det?” kommer pojken att fortsätta fråga. “Det kommer du att få reda på när du börjar läsa.” “Snälla morfar, läs den första berättelsen för mig.” “Det lovar jag att jag ska, men nu är det redan kväll och du måste gå och lägga dig. Imorgon är din första dag i skolan.”

No hay comentarios: